passbook printer ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก พังก์ชันอัตโนมัติ

passbook printerpassbook printer สิ่งที่จะได้รับจากความสามารถในการพิมพ์งานได้รวดเร็ว และสิ้นเปลืองริบบอนน้อย ควบคู่กับการซ่อมบำรุงที่ต่ำ อันส่งผลให้ต้นทุนของผู้ปรกอบการลดลง ริบบอนที่ใช้กับ เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่าพรินเตอร์ทั่วไป คือสามารถพิมพ์ได้ถึง 5 ล้านตัวอักษร ทำให้ passbook printer ช่วยลดต้นทุนโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับ เครื่องพิมพ์ทั่วไป ที่พิมพ์ได้เพียง 3.5 ตัวอักษรเท่านั้น ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก พังก์ชันอัตโนมัติ สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำ และปราศจากคววมยุ่งยากขณะพิมพ์ เครื่องพิมพ์ยังมีความล้ำหน้าในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย การเปลี่ยนริบบอนทำได้ง่าย ไม่ต้องพึ่งพาเจ้าหน้าที่ไอทีแต่อย่างใด

passbook printer

ปรับระยะห่างระหว่างหัวพิมพ์และเอกสารโดยอัตโนมัติ ด้วย Automatic Print-Head Gap Adjustment (AGA)จึงทำให้คุณภาพงานพิมพ์สม่ำเสมอ ไม่ติดขัด แม้ในเอกสารที่พิมพ์จะมีความหนาไม่สม่ำเสมอ และช่วยรักษาหัวพิมพ์ให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น

passbook printer ใช้งานง่าย เนื่องจากเครื่องพิมพ์จัดตำแหน่งการวางกระดาษในตำแหน่งที่ถูกต้องให้โดยอัตโนมัติ

เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถพิมพ์งานได้หลากหลาย นอกจากการใช้งานเพื่อธุรกรรมทางธนาคาร เช่น เช็ค,ใบรับฝากเงินและใบถอนเงิน passbook printer สามารถใช้งานเพื่อการพิมพ์ตั๋วโดยสาร สมุดทะเบียนต่างๆ เอกสารประจำตัว เช่น พาสปอร์ต ซองจดหมาย ฯลฯ ในองค์กรต่างๆ อาทิ บริษัทประกันภัยองค์กรเพื่อสาธารณูปโภค โรงพยาบาล บริษัทขนส่ง และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว