การคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมตลาดใหญ่ของหลอดไฟ LED

ตลาดใหญ่ของหลอดไฟ LED ก็คือการเปลี่ยนทดแทนหลอดไส้ชนิด Incandescent และหลอด PAR โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถใช้หลอด LED ชนิด HBLED ซึ่งเป็นหลอดประหยัดพลังงานกำลังส่องสว่างสูงเปลี่ยนทดแทนหลอดไฟ 2 ชนิดดังกล่าวที่กำลังจะถูกห้ามนำมาใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างสบาย อย่างไรก็ตามผู้ผลิตหลอด HBLED ได้พัฒนาและปรับปรุงหลอดชนิดนี้โดยการเพิ่มค่าความส่องสว่างของหลอดไฟ LED ชิ้นเล็ก ๆ ที่ประกอบกันขึ้นเป็นชุดหลอด LED ขณะเดียวกันก็พยายามเพิ่มจำนวนของหลอด LED ชิ้นเล็ก ๆ ดังกล่าวไปใน แผง, แถบ, แถวของชุดหลอด LED ที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเพื่อให้ได้กำลังส่องสว่างรวมและประสิทธิผลการส่องสว่างรวมมากกว่าหลอดไฟทั่วไป ทั้งนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงเพื่อทำให้สีของหลอดไฟ LED คงที่อีกด้วย

การคาดการณ์แนวโน้มของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์โดยอาศัย กฎของ Moore ที่พยากรณ์ว่าจำนวนของทรานซิสเตอร์ที่ติดตั้งอยู่บนแผง Integrated Circuit Board ว่าจะเพิ่มเป็น 2 เท่าทุก ๆ 2 ปี ในอุตสาหกรรม LED ก็เช่นเดียวกัน ดอกเตอร์ Ronald Haitz อดีตนักวิจัยของบริษัท Agilent ได้พยากรณ์สมรรถนะของหลอดไฟ LED ไว้จนกลายเป็นกฎของ Haitz ว่าปริมาณแสงที่ไดโอดตัวหนึ่งเปล่งแสงออกมาได้จะเพิ่มขึ้น 20 เท่าทุก ๆ หนึ่งทศวรรษ ขณะที่ต้นทุนที่ทำให้ได้แสงดังกล่าวจะลดลง 10 เท่า เมื่อรวมกับการพัฒนาของอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถลดต้นทุนของชิปคอมพิวเตอร์ลงได้ใน 3 ทศวรรษที่ผ่านมาก็ยิ่งช่วยให้ตลาดของหลอดไฟ LED โตขึ้นอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาหลอดไฟ LED ชนิด High–brightness LEDเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของหลอด LED ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องและกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ข้อได้เปรียบของหลอดชนิดนี้ก็คือ มีทิศทางของแสงที่แน่นอน มีขนาดกะทัดรัด, คงทนไม่แตกง่าย, ควบคุมการทำงานได้ง่าย, หลอดจุดติดทันที, ไม่มีการกระจายของรังสีอินฟราเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต, มีอายุการใช้งานนาน, ประสิทธิภาพสูง, ไม่มีความร้อนเกิดขึ้นและไม่มีส่วนประกอบของสารปรอท