ปัญหาของการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกในปัจจุบัน

PET

บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งข้อดีก็คือมีราคาถูก น้ำหนักเบา มีความแข็งแรง สะดวกต่อการขนส่ง ขึ้นรูปทรงได้ง่ายหลากหลายรูปแบบและสามารถใส่ลวดลายสีสันได้ตามความต้องการ แต่ในข้อดีเหล่านี้มักมีข้อเสียและปัญหาต่างๆ แฝงตัวมาด้วยเสมอ ซึ่งผู้ประกอบการควรให้ความระมัดระวังอย่างมากในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ปัญหาที่พบในการเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ คือ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตมิได้มาตรฐาน กล่าวคือ ปัญหาที่เกิดจากเลือกใช้ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานจะทำให้มีสารเคมีเจือปนมากับพลาสติก เมื่อนำไปบรรจุอาหารสารเคมีที่เจือปนมากับพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ซึ่งถึงแม้สารเคมีเหล่านี้จะไม่มีผลต่อร่างกายทันที แต่หากร่างกายได้รับบ่อยๆ จะเกิดการสะสม จนก่อให้เกิดเป็นพิษเรื้อรังและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค

การใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภท กล่าวคือ การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มิได้ผลิตขึ้นมา เพื่อบรรจุอาหารมาใช้ในการบรรจุอาหาร หรือการใช้บรรจุภัณฑ์ผิดประเภทการใช้งาน เช่นการนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่สามารถทนความร้อนได้มาใส่อาหารที่มีความร้อนสูง ซึ่งจะทำให้พลาสติกละลาย สิ่งนี้ผู้ประกอบการต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากบรรจุภัณฑ์พลาสติกแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติในการบรรจุอาหารที่แตกต่างกันไป หากนำมาใช้ผิดประเภทอาจทำให้เกิดผลเสียได้ ข้อควรระวังไม่ควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีสีสันฉูดฉาดในการใส่อาหารร้อน หรือใส่อาหารที่มีน้ำมันเป็นส่วนผสม หรืออาหารที่ความเป็นกรดไม่ควรนำบรรจุภัณฑ์ที่เคยใช้แล้วนำกลับมาทำความสะอาดและใช้ใหม่อีกครั้ง เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของเชื้อโรคและสารเคมีตกค้างที่ทำความสะอาดออกไม่หมดไม่ควรนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารที่เป็นกรด เช่น น้ำส้มสายชู เพราะกรดจะกัดกร่อนพลาสติกและสีที่ผสมอยู่ในเนื้อพลาสติก เมื่อบริโภคสารเหล่านี้จะเข้าไปสะสมในร่างกายและเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว เซรามิค หรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความทนทานต่อกรดได้