รายละเอียดสำหรับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่ใช้ในองค์กร

หากคุณกำลังสร้างบ้านคุณไม่ควรพิจารณาแผนผังชั้นหรือการเดินสายไฟฟ้า แต่ยังรวมถึงตู้สาขาโทรศัพท์ นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณมีความจำเป็นสำหรับหลายสายหรือการเชื่อมต่ออินเตอร์คอมต่างๆในบ้าน หากคุณกำลังย้ายเข้าบ้านใหม่และไม่มีการติดตั้งระบบโทรศัพท์บ้านก่อนหน้านี้คุณสามารถติดตั้งได้

นี่คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำได้

เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์แบบไร้สายคุณต้องวางสายไฟไว้อย่างรอบคอบ ซื้อโครงสร้างตู้สาขาโทรศัพท์บ้านที่น่าเชื่อถือแล้วร่างบ้านของคุณและวางแผนการเดินสายไฟ ควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการปรับเปลี่ยนในอนาคตเช่นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์ เมื่อคุณซื้อชุดโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วให้เลือกสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อวางสถานีหลักหรือชุดควบคุม ถ้าคุณใช้ระบบหลายสายนี่เป็นส่วนหนึ่งของตู้สาขาโทรศัพท์ ไม่ควรใช้เวลามากนัก วางไว้ในตำแหน่งที่คุณมักจะใช้จ่ายเงินส่วนใหญ่ในการทำธุรกิจและการทำงานของคุณ

ตรวจสอบว่าคุณได้ตู้สาขาโทรศัพท์และโทรศัพท์ต่อ

สำหรับโทรศัพท์ทุกเครื่องให้รับสายโทรศัพท์และตรวจดูให้แน่ใจว่าสามารถเชื่อมต่อกับชุดควบคุมได้อย่างง่ายดาย เจาะเครื่องมือที่น่าเบื่อแล้วเจาะรูเล็ก ๆ ที่ผนังด้านหลังของสถานีฐานหลัก ฝึกเทคนิคการเจาะรูบนผนังเช่นหลีกเลี่ยงการปักหมุด มีจริงอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณหา ใส่สตริงจนกว่าจะถึงด้านอื่น ๆ ของรู ตอนนี้ปักปลายด้านหนึ่งของสายไปยังปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล ตู้สาขาโทรศัพท์หลังจากนั้นให้สายลากจูงเล็กน้อยเพื่อให้คุณสามารถเห็นสายเคเบิลได้ในที่สุด ตอนนี้คุณสามารถถอดสายแล้วต่อสายเคเบิลเข้ากับชุดควบคุมส่วนกลาง

ใช้เครื่องมือที่น่าเบื่อเดียวกันทำให้หลุมบนพื้น นี่คือที่ที่คุณจะวางตู้สาขาโทรศัพท์ของคุณ หลังจากนี้คุณสามารถรักษาความตู้สาขาโทรศัพท์ได้หากคุณกำลังใช้ระบบโทรศัพท์ใหม่ระบบจะยังคงมีการเคลือบพลาสติกอยู่ดังนั้นคุณอาจต้องการนำออกก่อนที่จะติดตั้ง คุณอาจต้องการใส่แผ่นเล็บเพื่อลวงมือถือไว้ ตู้สาขาโทรศัพท์ในอนาคตจะออกแบบมาเพื่อทำงานในบ้านหรือที่ทำงานที่บ้าน ประกอบด้วยโทรศัพท์รุ่นเก่าและโทรศัพท์ไร้สายและโทรศัพท์มือถือระบบไร้สายใหม่ที่มีความถี่ 3 ระดับเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบหอคอย และโทรศัพท์มือถือของยุโรปและ อุปกรณ์บางตัวอาจมีความเข้ากันได้กับโทรศัพท์มือถือผ่านดาวเทียม

มีสถานีฐานที่รองรับ เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและใช้ เพื่อการติดต่อสื่อสารทางไกล ระบบสายโทรศัพท์พื้นฐานที่มีอยู่ในบ้านถูกตัดการเชื่อมต่อจากระบบสายโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิม แต่โทรศัพท์สายโทรศัพท์แบบใช้สายดิจิตอลเชื่อมต่อตู้สาขาโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน ระบบโทรศัพท์ไร้สายยังเชื่อมต่อกับสถานีฐาน โทรศัพท์ไร้สายตั้งอยู่บนปลายด้านหนึ่งของบ้านพร้อมกับหนึ่งในสำนักงานในบ้าน โทรศัพท์แบบใช้สายใช้ในห้องเช่นห้องนอนที่มีการใช้โทรศัพท์น้อยลง ในบางครั้งโทรศัพท์ไร้สายอาจหายไป แต่คุณควรสามารถหาโทรศัพท์แบบมีสายเสมอ