รับงานสร้างบ้านแล้วต้องดูโครงสร้างบ้านด้วยสินะ!

Conventure

อันดับแรกคือ การทำโครงสร้างของฐานราก ต้องเริ่มจาก การลงเสาเข็ม และ การหล่อ ตอม่อเพื่อรองรับโครงสร้างของเสา และคานที่จะต้องทำ ขั้น ตอนถัดไป ต้องเชื่อมต่อกันไป จึงต้องเป็นในส่วนของพื้นและบันไดซึ่งจะต้องเชื่อมต่อ กับเสาและ คาน ที่ได้ทำไว้แล้ว ในส่วนของพื้น จะต้องเริ่มทำจากชั้นล่างไล่ขึ้น ไปหาชั้นบนเพื่อความสะดวก ในการทำงาน และการลำเลียงวัสดุต่อจากนั้น ต่อไปในส่วนของหลังคานั้นจะเป็นโครงสร้างหลักเลยที่จะมาช่วยป้องกันแดด ลม ฝน พูดง่ายๆคือป้องกันจากสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาภายในบ้านของเรานั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันส่วน ใหญ่มักจะทำเป็น โครงเหล็กโดยเชื่อมต่อกับ เสาและคานชั้นบนสุด หลังจากการทำโครงหลังคาอันเป็น งานโครงสร้างและ มักจะต่อด้วย การมุงหลังคาเลย เพื่อทำหน้าที่คุ้ม แดดคุ้มฝนให้แก่ ตัวบ้าน ที่ขาดไม่ได้ คือ งานโครงสร้างของรั้ว ซึ่งอาจจะ ทำก่อน ทำภายหลัง หรือทำไปพร้อม ๆ กับงานโครงสร้าง จำเป็นต้อง สร้างตัวบ้านให้ชิดกับรั้ว ก็มักจะทำรั้วภายหลัง เพื่อความสะดวก ในการจัดวาง และลำเลียง วัสดุก่อสร้าง ในระหว่าง การก่อสร้างตัวบ้าน

รวมถึงการวางท่อประปา การวางสายไป ในปัจจุบันจะนิยมการวางสายดินฝังไว้ใต้พื้นเพื่อความสวยงามและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการเทพื้นก่อปูนก็ต้องดูแนวในการวางท่อด้วยดูตำแหน่งของก๊อกหรือส่วนต่างๆให้เรียบร้อย ถ้าหากจะมีการแก้หรือเปลี่ยนจะได้รีบทำในตอนนั้นเลย เพราะการจะเทจะกลบค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรไม่ได้ทำง่ายๆ หากแก้ไขได้เลยก็จดีซะมากกว่า เพราะสามารถรีบแก้ได้เลยก่อนปูนที่เทวางกลบท่อจะแห้ง สนใจการสร้างบ้าน ติดต่อ http://www.conventure.co.th