การเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมในทางที่ดีขึ้น

การพัฒนาสังคมเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมไปในทางที่ดีขึ้น จากสภาพที่ไม่น่าพอใจไปสู่สภาพที่น่าพอใจ เช่น มีการศึกษาที่ดี ดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมให้เพียงพอทั้งด้านวัตถุและจิตใจ การพัฒนาสังคมหรือประเทศเชื่อกันว่า จะต้องเริ่มต้นที่การพัฒนาการศึกษาก่อน เมื่อการศึกษาพัฒนาคนสังคมก็พัฒนาตาม และนำไปสู่การพัฒนาประเทศในที่สุด

1. สร้างสถานภาพให้บุคคล ทำให้เกิดความสนใจในตัวบุคคล ยกย่องบุคคล หรือสร้างผู้นำในการพัฒนาสังคมได้

2. ทำให้เกิดความสนใจ ชี้ให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจ หรือควรนำมาพิจารณา เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ นำไปสู่การเรียนรู้ และพัฒนาสังคมต่อไป

3. ทำให้เจตคติฝังแน่นขึ้น จากความเชื่อหรือเจตคติเดิมที่ดีอยู่แล้วแต่ไม่ฝังแน่น ให้เกิดความยึดมั่นแน่นแฟ้นขึ้น

4. สร้างบรรยากาศของการพัฒนาสังคม กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน หรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น

5. ควบคุมให้ปฏิบัติตามกติกาของสังคม นำการกระทำที่ไม่ถูกต้องมาตีแผ่ ให้ประชาชนทราบ เพื่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน และนำไปสู่การควบคุมให้ปฏิบัติตามบรรทัด ฐานที่วางเอาไว้

6. ทำให้มีวิสัยทัศน์กว้างขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์แก่ประชาชน ให้มีความคิดกว้างไกลยิ่งขึ้น

7. สร้างความเข้าใจในนโยบายของรัฐบาลด้วยการทำให้เกิดความสนใจ วิพากษ์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

8. ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติ ค่านิยม ที่เคยมีอยู่ไม่ถูกต้อง ให้เปลี่ยแปลงไปในทางที่ถูกต้องขึ้นโดยทางอ้อม

9. ช่วยให้มีรสนิยมที่ดี แสดงให้เห็นการกระทำที่ดี มีวัฒนธรรมตามสมัยนิยม ให้รู้จักเลือกปฏิบัติหรือแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร

รับงานสร้างบ้านแล้วต้องดูโครงสร้างบ้านด้วยสินะ!

Conventure

อันดับแรกคือ การทำโครงสร้างของฐานราก ต้องเริ่มจาก การลงเสาเข็ม และ การหล่อ ตอม่อเพื่อรองรับโครงสร้างของเสา และคานที่จะต้องทำ ขั้น ตอนถัดไป ต้องเชื่อมต่อกันไป จึงต้องเป็นในส่วนของพื้นและบันไดซึ่งจะต้องเชื่อมต่อ กับเสาและ คาน ที่ได้ทำไว้แล้ว ในส่วนของพื้น จะต้องเริ่มทำจากชั้นล่างไล่ขึ้น ไปหาชั้นบนเพื่อความสะดวก ในการทำงาน และการลำเลียงวัสดุต่อจากนั้น ต่อไปในส่วนของหลังคานั้นจะเป็นโครงสร้างหลักเลยที่จะมาช่วยป้องกันแดด ลม ฝน พูดง่ายๆคือป้องกันจากสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาภายในบ้านของเรานั้นเอง ซึ่งในปัจจุบันส่วน ใหญ่มักจะทำเป็น โครงเหล็กโดยเชื่อมต่อกับ เสาและคานชั้นบนสุด หลังจากการทำโครงหลังคาอันเป็น งานโครงสร้างและ มักจะต่อด้วย การมุงหลังคาเลย เพื่อทำหน้าที่คุ้ม แดดคุ้มฝนให้แก่ ตัวบ้าน ที่ขาดไม่ได้ คือ งานโครงสร้างของรั้ว ซึ่งอาจจะ ทำก่อน ทำภายหลัง หรือทำไปพร้อม ๆ กับงานโครงสร้าง จำเป็นต้อง สร้างตัวบ้านให้ชิดกับรั้ว ก็มักจะทำรั้วภายหลัง เพื่อความสะดวก ในการจัดวาง และลำเลียง วัสดุก่อสร้าง ในระหว่าง การก่อสร้างตัวบ้าน

รวมถึงการวางท่อประปา การวางสายไป ในปัจจุบันจะนิยมการวางสายดินฝังไว้ใต้พื้นเพื่อความสวยงามและดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งในการเทพื้นก่อปูนก็ต้องดูแนวในการวางท่อด้วยดูตำแหน่งของก๊อกหรือส่วนต่างๆให้เรียบร้อย ถ้าหากจะมีการแก้หรือเปลี่ยนจะได้รีบทำในตอนนั้นเลย เพราะการจะเทจะกลบค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรไม่ได้ทำง่ายๆ หากแก้ไขได้เลยก็จดีซะมากกว่า เพราะสามารถรีบแก้ได้เลยก่อนปูนที่เทวางกลบท่อจะแห้ง สนใจการสร้างบ้าน ติดต่อ http://www.conventure.co.th 

 

ปัญหาแอร์รถยนต์กับการเกิดปัญหา

starairsone

วันนี้เราจะมาดูกันว่าในส่วนของระบบแอร์ที่มักจะเป็นปัญหาคือส่วนไหนกันบ้างแล้วเราควรจะดำเนินการเช่นไร มาลองทราบกันเลยดีกว่านะ

ในกรณีที่ลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวม ทำให้ระดับแรงดันของน้ำยาแอร์ที่ออกมาจากคอมเพรสเซอร์มีน้อย ทำให้แรงดังของน้ำยาแอร์ฉีดเข้าคอยล์เย็นมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอที่จะดูดซับความร้อนภายในห้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ไม่เย็นได้ สามารถสังเกตได้จากเมื่อติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ แอร์ไม่เย็นหรือเย็นไม่มากนัก  แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์เย็น นั่นแสดงว่าลูกสูบคอมเพรสเซอร์หลวมแล้วครับ ทางแก้ไขปัญหาคือ ซ่อมคอมเพรสเซอร์ โดยเปลี่ยนลูกสูบใหม่ หรือเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ลูกใหม่

ในกรณีที่วาล์ว และดรายเออร์อุดตันทำให้แรงดันน้ำยาแอร์ที่ออกจากคอมเพรสเซอร์ไหลผ่านเข้าคอยล์เย็นไม่สะดวก ทำให้น้ำยาแอร์ที่ฉีดไม่เพียงพอที่จะดูดซับความเย็นภายในห้องโดยสารได้ ทำให้ระบบแอร์ภายในห้องโดยสารเย็นเป็นช่วงๆ หรือไม่เย็นได้ครับ ตรวจเช็คได้โดยการติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ (ต้องไม่ีมีการรั่วของระบบแอร์ คอมเพรสเซอร์สมบูรณ์ พัดลมระบายอากาศทำงานปกติ) แอร์มีระดับความเย็นไม่มากและมีเสียงดังอยู่ใกล้ตู้แอร์ หรือแอร์ไม่เย็นเลย แต่เมื่อเร่งเครื่องยนต์แล้วแอร์มีความเย็นนั่นแสดงว่า ชุดวาล์วและดรายเออร์เกิดการอุดตันแล้ว

การแก้ไขปัญหา โดยถอดเปลี่ยนชุดวาล์วและดรายเออร์ใหม่ (ชุดวาล์วและดรายเออร์ควรที่จะเปลี่ยนพร้อมกัน เพราะดรายเออร์จะทำหน้าที่กรองสิ่งสกปรกจากน้ำยาแอร์ เมื่อวาล์วแอร์อุดตันนั่นแสดงว่าดรายเออร์ชำรุดแล้ว)