ภาพรวมการตลาดเชิงประสบการณ์และการพัฒนาของ

การตลาดและการสื่อสองด้านที่สำคัญที่สุดของการส่งเสริมการขายที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในตลาดทั่วโลก วิธีการที่แตกต่างกันได้รับการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ทั่ววัยและสื่อมีบทบาทสำคัญในการเดินทาง ชนิดที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ทางการตลาดที่ได้มาและหายไปและในหลักสูตรของการเข้าพักของพวกเขาได้สร้างระดับที่แตกต่างกันของผลกระทบตามที่ได้รับการยอมรับและการตอบสนองของพวกเขาการตลาดประสบการณ์มาภายใต้บทบัญญัติของเทคนิคการตลาดหลักและเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้บริโภคโดยไม่ต้องสิ้น ความตั้งใจของการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ภาพรวมการตลาดเชิงประสบการณ์และการพัฒนาของ

โดยทั่วไปการตลาดเชิงประสบการณ์อย่างมากแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ของการตลาดและมันขึ้นอยู่กับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าและให้การสื่อสารในรูปแบบที่ดีกว่าการโฆษณาหรือข้อความขาย ที่รู้จักกันในคำอื่น ๆ ที่เป็นตลาดความสัมพันธ์มันเป็นชนิดของแคมเปญการตลาดทางตรงที่เน้นการตอบสนองมากขึ้นในการรักษาลูกค้าและความพึงพอใจมากกว่าสิ่งอื่นใด ในรูปแบบอื่น ๆ ก็สามารถอธิบายได้ว่าการจัดการเหตุการณ์และการส่งเสริมการขายที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อหนึ่งการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาเตรียมไว้แล้ว มันมุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเฉพาะที่มีมากขึ้นโอกาสของการกลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ

ประสิทธิภาพของการตลาดเชิงประสบการณ์จะขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่าลูกค้าที่มีการกำหนดเป้าหมายที่ไม่ได้ตระหนักถึงของผลิตภัณฑ์ พวกเขาได้รับความรู้สั้น ๆ ของข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยนักการตลาดเพื่อให้ความคิดที่ลมของสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ นี้ได้อธิบายสิ่งหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่ได้รับความประหลาดใจเมื่อพวกเขาเข้ามาติดต่อกับผลิตภัณฑ์ โอกาสของการซื้อสินค้าของลูกค้าที่สูงขึ้นนอกจากนี้ยังมีตั้งแต่พวกเขายังมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พิจารณากรณีที่มีการตลาดประเภทอื่น ๆ เช่นในโฆษณาทางโทรทัศน์หรือแบนเนอร์โฆษณานี้โอกาสของการซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีค่อนข้างต่ำและผู้บริโภคไม่ได้รับความเชื่อมั่นในครั้งแรกมันเป็นเพียงหลังจากที่ชุดของการแสดงหลังจากที่ผู้บริโภคให้ความคิดกับผลิตภัณฑ์