เอไอเอ เปิดตัว บำนาญ สมาร์ท กรมธรรม์ออมเงินเพื่อใช้ยามเกษียณ อายุรับประกัน 20-50 ปี

นายสัตยา เทพบรรเทิง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต บริษัท เอไอเอ  เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนไทยหันมาให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเกษียณกันมาก ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเอไอเอ ในการมอบความคุ้มครองและความมั่นคงในการสร้างอนาคตในระยะยาว ในที่นี้หมายถึงการมีเงินประจำไว้ใช้ยามเกษียณ โดยสิ่งสำคัญในการวางแผนการเกษียณคือ ลูกค้าควรจะมีเป้าหมายการออมเงินที่ชัดเจน และสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในช่วงปลายปี

“เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงในช่วงชีวิตวัยทำงาน ที่มุ่งสร้างความมั่นคง เอไอเอ จึงนำเสนอกรมธรรม์บำนาญแบบลดหย่อนภาษีได้ 3 แบบ ได้แก่ เอไอเอ บำนาญ สมาร์ท ณ อายุครบ 55, 60 และ 65 โดยบริษัทรับประกันลูกค้าทุกรายโดยไม่ตรวจสุขภาพ เพียงลูกค้ามีอายุรับประกันภัยระหว่าง 20 – 50 ปี” นายสัตยา กล่าว

จุดเด่นของกรมธรรม์ “เอไอเอ บำนาญ สมาร์ท” คือ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 3 แสนบาทกรณีไม่มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทอื่น และยังเป็นแบบบำนาญที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ได้รับความคุ้มครองชีวิตช่วงก่อนรับเงินบำนาญ 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมที่ชำระมาทั้งหมด (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า นอกจากนี้ ในช่วงรับเงินบำนาญ ลูกค้าจะได้รับเงินบำนาญ 15% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 55 60 หรือ 65 ปี จนถึงอายุ 90 ปี

 

 

แหล่งข่าวจาก posttoday…

Comments are closed.